SEPA

Zona Unică de Plăţi în Euro (Single Euro Payments Area – SEPA) este proiectul de cea mai mare anvergură derulat de industria europeană a plăţilor, având ca obiectiv crearea unei pieţe integrate pentru serviciile de plăţi în euro, prin eliminarea barierelor comerciale, legale și tehnice între pieţele de plăţi naţionale din Europa.

Comunitatea bancară din România a adoptat în anul 2008 Schemele de plata SEPA și pentru plățile în moneda națională.