Structură organizatorică

Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei.

Adunarea Generală a ARB are următoarele atribuţii:

Adunarea Generală se desfăşoară anual la data stabilită de Consiliul Director, şi ori de câte ori este nevoie, la cererea Consiliului Director sau la propunerea a 1/5 din numărul de membri.

Consiliul director​

Consiliul Director este organul deliberativ şi decizional care se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau de câte ori este nevoie şi este format din reprezentanţi ai asociaţilor, aleşi dintre conducătorii instituţiilor de credit respective.

O informare cu privire la ordinea de zi a Consiliului Director, problemele discutate, hotărârile luate, este transmisă lunar tuturor membrilor Asociaţiei, împreună cu sinteza activităţii asociaţiei în luna respectivă.

Consiliul Director este format din 7 membri, având următoarea structură: un Preşedinte, un Vicepreşedinte desemnat de membrii Consiliului Director şi 5 membri.

Preşedintele Executiv participă la şedinţele Consiliului Director în calitate de invitat.

În prezent, Consiliul Director este compus din:

Bogdan Constantin Neacșu

Preşedinte al Consiliului Director
Director General – Președinte al Comitetului de Direcție, CEC Bank

Luminița Runcan

Vicepreședinte al Consiliului Director

Director General Adjunct Risc  Banca Transilvania

Maria Rousseva

Membru al Consiliului Director

Director General BRD – Groupe Societe Generale

Ion Stan

Membru al Consiliului Director

Prim Vicepreședinte Executiv, Alpha Bank România

Cristian Agalopol

Membru al Consiliului Director

Director Executiv Europa Centrală și de Est (DCC) CITI Bank

Mircea Busuioceanu

Membru al Consiliului Director
Vicepreședinte al Directoratului Raiffeisen Bank

Cornel Theodor Stănescu

Membru al Consiliului Director
Prim Director General Adjunct Vista Bank

Președinte de onoare

Preşedintele de onoare este numit de Adunarea Generală a Asociaţiei dintre foştii Preşedinţi ai Consiliului de Administraţie/Consiliului Director al Asociaţiei, cu activitate îndelungată în cadrul Asociaţiei.

Radu Graţian Gheţea

Preşedinte de onoare

Conducerea executivă

Asociaţia are o Conducere executivă, asigurată de Preşedintele Executiv, dl. Florin Dănescu.

Florin Dănescu

Preşedinte executiv
Conducerii executive îi revin următoarele atribuţii:
Consiliul Director poate da mandat Preşedintelui Executiv să reprezinte Asociaţia în faţa unor organisme interne şi internaţionale.

Cenzorul

Cenzorul reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei, care verifică modul în care este gestionat patrimoniul Asociaţiei şi îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în materie, Statut sau stabilite de Adunarea Generală. Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, având următoarele atribuţii: