Directiva Serviciilor de Plată revizuită

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE, numită și Directiva Serviciilor de Plată 2 sau revizuită, înlocuiește prima Directivă a Serviciilor de Plăți – Directiva (CE) 64/2007, fiind transpusă în legislația românească prin Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată.

Această Directivă extinde scopul și aria de acoperire a Directivei (EC) 64/2007, fiind aplicabilă plăților efectuate în interiorul European Economic Area (EEA), precum și plăților către și din ţările din afara acestei zone, în orice valută.

Directiva conține prevederi pentru o mai bună protecție a consumatorilor împotriva fraudelor și a incidentelor de plată. De asemenea, sunt prevăzute drepturi sporite ale consumatorilor pentru realizarea de transferuri și remiteri de bani în afara Europei sau plăți în monede ale țărilor terțe. Noua reglementare încurajează apariția unor noi furnizori de servicii și dezvoltarea de modalități inovatoare de plată de pe telefonul mobil și prin Internet în Europa, pentru a stimula competitivitatea Uniunii Europene la nivel mondial.

Directiva (UE) 2015/2366 extinde categoria Instituțiilor de Plată cu noi tipuri de jucători, prin prevederi care permit accesul la contul bancar al unor entități externe, ce pot oferi clienților informații privind conturile și servicii de inițiere a plăţilor. Acești furnizori vor trebui să respecte aceleași standarde în materie de reglementare și supraveghere ca toate celelalte instituții de plată.
Instituțiile de credit și toți furnizorii de servicii de plată vor trebui să crească nivelul de securitate a tranzacțiilor on-line, prin includerea unui protocol mai strict de autentificare a clientului în vederea efectuării plății. Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a elaborat standarde tehnice de reglementare privind cerințele de autentificare a clienților și comunicații securizate în contextul prevederilor Directivei EU 2366/2015, care sunt incluse în Regulamentul Delegat UE nr. 389/2018 al Comisiei Europene.

Instituțiile de credit membre ale Asociației Române a Băncilor au agreat utilizarea standardului european dezvoltat de Berlin Group – NextGenPSD2, pentru dezvoltarea de API (Application Programming Interface), in relatia cu prestatorii terți de servicii de plată (Third Party Providers – TPP), în vederea îndeplinirii cerințelor Directivei EU 2366/2015.

Inițiativa NextGenPSD2 oferă un set modern, deschis, armonizat și interoperabil de specificații operaționale si tehnice.

Asociația Română a Băncilor, membră a NextGenPSD2 Task Force a Berlin Group, consideră că standardele deschise și armonizate ale interfeței PSD2 XS2A ( access to account), pentru procese, date și infrastructuri reprezintă componentele necesare unei piețe deschise, interoperabile. Interoperabilitatea reală este o componentă esențială a serviciilor paneuropene competitive, care vor contribui la progresul pieței unice europene și vor aduce beneficii industriei plăților.

Documentația Berlin Group și detalii despre standardul european și evoluția acestuia le regăsiți la www.berlin-group.org/psd2-access-to-bank-accounts