Asigurarea utilizatorilor

Comunitatea bancară rămâne preocupată de consecințele fraudelor de fals și furt de identitate, precum și de uz de fals a documentelor de muncă, și continuă să susțină necesitatea implementării unor proiecte care au ca scop protecția clienților de bună credință și evitarea unor incidente care să afecteze imaginea și stabilitatea sistemului bancar.

Asociația Română a Băncilor propune autorităților o serie de modalități concrete de colaborare instituțională pentru asigurarea unei protecții juridice eficiente a utilizatorilor de produse și servicii bancare, evident cu consimțământul expres prealabil al clienților.

ARB manifestă un interes deosebit pentru continuarea demersurilor pentru finalizarea proiectului privind verificarea autenticității documentelor de identitate prezentate de clienții băncilor pentru obținerea diverselor produse bancare și considerate suspecte. Verificarea autenticității acestora în baza de date a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vizează protecția intereselor clienților și băncilor prin eliminarea fraudelor de fals și furt de identitate. Evaluarea impactului unor astfel de acțiuni ar trebui să conducă la oferirea unei protecții sporite a clienților de bună credință cu consimțământul expres prealabil al acestora.

De asemenea, organizarea unui cadru formal de îmbunătățire a activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare este una dintre principalele preocupări ale comunității bancare.

În data de 1 februarie 2022, a fost publicat Ordinul nr.146 al președintelui ANAF pentru aprobarea condiţiilor de furnizare a informaţiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi a modalităţilor de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Textul Ordinului stabilește noile condiții pe care persoanele juridice de drept privat trebuie să le îndeplinească pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a datelor cu caracter personal, în condițiile auditării anuale a sistemelor informatice de securitate de către un auditor extern independent.

Reamintim că noul Protocol de colaborare publicat ca anexă la Ordinul nr.146/2022 menține prevederile anterioare prin care băncile pot verifica veniturile solicitanților de credite persoane fizice și situațiile financiare ale persoanelor juridice (cu acordul solicitantului). Schimbul de informații vizează îmbunătățirea activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului, asigurarea unui mecanism adecvat care să conducă la creșterea gradului de bancarizare a populației, cât și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară.

În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituțiile de credit semnatare ale Protocolului solicită aplicantului semnarea unui „Acord” scris, fie pe suport hârtie, fie în formă electronică, exprimat în condițiile legii. Acesta conține datele de identificare ale persoanelor, datele de contact, precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea Acordului de 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil. Menționăm că ARB nu prelucrează datele personale ale terților clienți privind acest protocol, acestea fiind prelucrate de banca la care clientul are cont.

Protocolul de colaborare încheiat anterior a fost modificat și completat cu prevederi referitoare la protejarea secretului fiscal, inclusiv în cazul solicitării on line a unui serviciu de către o persoană fizică, în vederea obţinerii de informaţii şi solicitării consimţământului.

Noul protocol de colaborare dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile de credit intră în vigoare începând cu data de 16 august 2022.