Agenda digitală

O nouă etapă de evoluție

Piața serviciilor financiar bancare se află într-o nouă etapă de evoluție, fiind preocupată de redefinirea unor noi modele de afaceri, dezvoltarea de noi servicii, menită să aducă o mai mare deschidere, transparență, competitivitate și să stimuleze inovaţia.

În sectorul financiar bancar, pe plan mondial, noile priorități sunt digitalizarea şi inovația. Modelul digital a schimbat jocul pentru totdeauna: a rămâne relevant în sfera serviciilor financiar bancare înseamnă a deveni o parte activă a vieții digitale a unui client.

Pandemia de COVID-19 a creat noi provocări pentru instituțiile financiare, pentru mediul de afaceri și pentru populație, restricțiile de circulație și măsurile de distanțare fi zică accelerând utilizarea serviciilor la distanță. Dacă până acum vorbeam despre oportunități pe care le generează tehnologia, acum digitalizarea devine o strictă necesitate pentru a asigura în continuare accesul la produse și servicii, în condiții de eficiență și siguranță pentru clienți, pe termen scurt și mediu, dar și pentru un orizont de timp care nu poate fi precizat în acest moment, date fiind multiplele aspecte necunoscute ale evoluției acestei crize globale fără precedent.

Adoptarea tehnologiilor digitale în serviciile financiar-bancare

Din perspectiva inovației și digitalizării, industria financiar bancară este una dintre cele mai dinamice, derulând o serie de proiecte menite să conducă la importante schimbări structurale. Schimbările privesc creșterea gradului de performanță a serviciilor oferite clienților, dar și automatizarea și modernizarea sistemelor interne în acord cu noutățile tehnologice.

Adoptarea tehnologiilor digitale în serviciile financiar-bancare adresează un orizont de aşteptare şi cerințe ale consumatorilor privind simplificarea accesului la operaţiuni bancare prin intermediul noilor tehnologii informaţionale şi de telecomunicații, crescând totodată gradul de incluziune financiară al persoanelor din zonele mai puţin dezvoltate.

Atractivitatea generală a economiei româneşti în faţa investitorilor străini, ca şi îmbunătăţirea competitivităţii în orice domeniu, prin asigurarea unui teren de acces în condiţii simple şi egale la aplicaţii şi servicii de plăţi, investiţii, împrumuturi şi depozite, sunt consecinţe directe ale digitalizării în domeniul financiar bancar.

Pentru sistemul bancar, implementarea pe scară largă a soluţiilor digitale şi valorificarea la maxim a potenţialului lor de aplicabilitate duce la creşterea satisfacţiei clienţilor, dar şi la extinderea bazei de clienţi şi la reduceri de costuri, ceea ce, în final, se va transfera în beneficiul consumatorilor prin reduceri de tarife pentru accesul şi derularea diferitor operaţiuni financiar bancare.

Platforma pentru Agenda Digitală

Asociaţia Română a Băncilor promovează dialogul cu toate părţile interesate – factori instituţionali, reprezentanţi ai asociaţiilor de consumatori, mediul de afaceri, mass media – pentru îmbunătăţirea şi armonizarea cadrului legal în vigoare, astfel încât acesta să permită accelerarea procesului de adoptare a tehnologiilor digitale în domeniul financiar-bancar.

Proiectul urmăreşte câteva tipuri de probleme care pot fi adresate pentru atingerea obiectivului menţionat:

Simplificarea procedurilor de autentificare și verificare a identităţii clienţilor în cadrul procedurilor de „cunoaştere a clientelei”:
Acceptarea documentelor digitale şi a acordului clienţilor în format digital:
Simplificarea procedurilor care privesc dovada veniturilor clientului:

Proiecte finalizate / în curs de derulare

Platforma pentru Agenda Digitală are la bază următoarele proiecte finalizate / în curs de derulare la nivelul comunității bancare: