Obiective

Abordare strategică

Asociația Română a Băncilor, ca voce autorizată a industriei bancare din România, are ca principale obiective strategice alinierea la mediul sistemului bancar european prin eficiență, competitivitate și stabilitate și contribuția la prosperitatea economică a României.

ARB promovează consolidarea unui mediu de afaceri sigur, predictibil, transparent şi de încredere în România.

ARB urmărește poziționarea pe o linie de dialog constructivă, prin care sistemul bancar să se situeze în dialogul instituțional ca promotor al unor soluţii în beneficiul consumatorilor şi al economiei româneşti prin:

  • O abordare strategică proactivă la nivelul ARB;
  • O comunicare constantă, integrată, proactivă.
Sistemul bancar contribuie la bunăstarea consumatorilor şi la dezvoltarea economiei prin:

Promovarea unor proiecte de anvergură națională şi internațională:

  • Platforma de educație financiară
  • Agenda digitală
  • Creșterea intermedierii financiare
  • Abordarea tip platformă, sinergie necesară pentru liniile şi proiectele comune

Creșterea incluziunii financiare

Creșterea intermedierii financiare

Reducerea riscurilor/barierelor

Poziționarea ARB ca o voce unitară a sistemului bancar

Derularea proiectelor strategice și activitatea curentă a ARB structurată în jurul Comisiilor tehnice

Derularea funcţiei de autoreglementare, audit şi control al Schemelor Naţionale de Plăți

1.1. Contribuţia la adaptarea cadrului legislativ românesc la legislaţia europeană și transpunerea Directivelor Europene în spiritul în care au fost create

1.2. Contribuţia sistemului bancar ca principal finanţator al economiei românești la integrarea economică a României în zona centrală și est europeană

1.3. Participarea la construcţia mecanismelor europene și accesul direct la informaţii privind deciziile în acest domeniu – asigurarea dialogului, colaborării, schimbului de experienţă și bune practici

1.4. Promovarea sistemului bancar românesc ca parte activă a sistemului bancar european

2.1. Educaţia Financiară și digitală

2.2. ARB – partener de încredere al instituţiilor guvernamentale în stabilirea și adoptarea de măsuri și promovarea unei legislaţii care să stimuleze economia de piaţă în general și piaţa financiar-bancară în special

2.2.1. Poziţionarea ARB ca partener de încredere în relaţia cu autorităţile publice (Parlament, Guvern, Ministere etc.)

2.2.2. Participarea activă a sistemului bancar la procesul de elaborare a politicilor economico-financiare, fiscale, etc. care au impact asupra acestuia

2.3. Implicarea în alinierea la nivel european și la noile tendinţe în domeniul plăţilor, precum și în dezvoltarea de produse inovative

2.4. Conlucrarea cu băncile membre pentru menţinerea unor standarde ridicate de siguranţă a operaţiunilor și activităţii bancare

2.5. Aportul comunităţii bancare la dezvoltarea pieţei de capital

3.1. Îmbunătăţirea continuă a comunicării

3.2.. Creșterea transparenţei activităţii bancare

3.3. Eficientizarea fluxurilor bancare prin schimb de informaţii și bune practice

3.4. Susţinerea propunerilor comunităţii bancare de către companii specializate în domeniu

3.5. Identificarea sectoarelor economice în contact direct cu băncile și dezvoltarea de alianţe
cu acestea.