Componența ARB

Asociația Română a Băncilor este una dintre cele mai puternice asociații profesionale din România, care reprezintă întreaga piață bancară.

Este formată din 32 de bănci active ca persoane juridice române sau străine în sectorul financiar și s-a extins prin includerea a 12 membri afiliați, companii non-bancare, punând astfel bazele unui parteneriat ce își propune să contribuie la consolidarea unui mediu de afaceri predictibil, transparent și de încredere în România.

Prioritățile industriei bancare vizează menținerea rolului sistemului bancar de principal finanțator al economiei României cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar.

Asociația Română a Băncilor are o tradiție de peste 31 de ani și este membră a Federației Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European, membru afiliat al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – Rețeaua Internațională de Educație Financiară și a 26 de organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului economic. Pentru aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști din cadrul instituțiilor de credit și membrilor afiliați care participă la cele 24 de comisii tehnice.

Rolul ARB

ARB concentrează întreaga industrie bancară din România, fiind vocea sectorului bancar în relația cu autoritățile române, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, Banca Mondială și alte organisme interne și internaționale.

Obiectivul principal constă în reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor membrilor, mai ales acum în perioada în care reglementarea gândită la nivel european a unui sistem bine normat poate exercita presiune suplimentară pe activitatea băncilor.

ARB și-a asumat un rol activ în promovarea unui dialog deschis și constructiv, cu toți factorii de decizie instituțională și cu mediul de afaceri, în reprezentarea intereselor membrilor săi, ca și în dezvoltarea celor mai sustenabile abordări de politici publice cu impact asupra domeniului financiar-bancar și, în final, asupra economiei României și pentru bunăstarea românilor.

Proiectele ARB

Prin eliminarea provocărilor aduse sistemului bancar, în special de ordin legislativ, consumatorii vor putea beneficia de servicii bancare la prețuri mai competitive, iar companiile din România vor putea concura cât mai eficient posibil pe piețele externe.

Proiectele comunității bancare urmăresc creșterea nivelului de educație financiară prin Platforma de Educație Financiară, accelerarea introducerii tehnologiilor digitale în serviciile financiar bancare prin Platforma pentru Agenda Digitală și integrarea intermedierii financiare pentru creșterea gradului de accesare a fondurilor europene, creditarea IMM-urilor, dezvoltarea Parteneriatului Public Privat și finanțarea proiectelor mari de investiții.

Piloni

La nivelul sistemului bancar sunt cinci piloni pe care ne concentrăm:

  • Creșterea intermedierii financiare pe baze sustenabile - doar 27,4% în România în comparație cu peste 92% la nivel european;
  • Agenda digitală - ultimul loc în Europa pe baza indicelui DESI, dar cu un loc 2 pe conectivitatea de mare viteză;
  • Educația financiară și digitală - România ocupă ultimul loc în Europa 28; aici sistemul bancar ar putea avea o tracțiune deosebită în creșterea sustenabilă a intermedierii financiare;
  • Dezvoltarea sistemului bancar în baza unor abordări inovatoare și colaborative;
  • Platforma financiară și reprezentare europeană.

Activitatea ARB

Activitatea ARB trebuie văzută ca o modalitate transparentă de promovare a intereselor, a propunerilor de amendare a legilor sau de modificare în situația în care impactul preconizat urmează să producă efecte negative pentru sistemul bancar și, implicit, pentru economie.

ARB este permanent consultată și răspunde solicitărilor autorităților în calitate de reprezentant al mediului de afaceri financiar bancar. Modalitățile prin care Asociația Română a Băncilor reprezintă și promovează interesele sistemului bancar românesc includ atât demersurile în plan local la factorii decizionali interni precum Parlamentul, Guvernul, Banca Națională a României, precum și acțiunile de reprezentare la nivel internațional la Comisia Europeană, Parlamentul European și Fondul Monetar internațional. Înființarea Institutului Bancar Român, a Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare și a Biroului de Credit, procesul de denominare a monedei naționale, aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), realizarea de proiecte de educație financiară, modernizarea Sistemului de Plăți, crearea noului sistem de raportări a băncilor la BNR, standardizarea și armonizarea proceselor de plăți – proiectul SEPA – sunt parte dintre proiectele majore care au impactat activitatea ARB și colaborarea cu Banca Națională a României.

ARB

Viziune

Contribuția la consolidarea unui mediu de afaceri sigur, predictibil, transparent și de încredere în România, parte activă a unei piețe europene integrate.

Misiune

Dezvoltarea şi consolidarea sectorului financiar bancar ca parte a unei piețe predictibile şi eficiente.

1. Alinierea la mediul sistemului bancar european prin eficienţă, competitivitate şi stabilitate;

2. Contribuția sistemului financiar bancar la prosperitatea economică;

3. Vocea autorizată a industriei financiar-bancare.

Valori

Integritate

Profesionalism

Transparență

Credibilitate

Inovație

Rolul băncilor în creșterea prosperității economice

Bunăstarea economică poate fi considerată obiectiv național. ARB promovează un dialog deschis și constructiv cu toți factorii de decizie instituțională.


Ancore

  • Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
  • Intrarea României în zona euro.

ARB are:

24

comisii

+800

specialiști