Despre ARB

Componența ARB

Asociația Română a Băncilor este una dintre cele mai puternice asociații profesionale din România, care reprezintă întreaga piață bancară.

Este formată din 33 de bănci active ca persoane juridice române sau străine în sectorul financiar și s-a extins prin includerea a 12 membri afiliați, companii non-bancare, punând astfel bazele unui parteneriat ce își propune să contribuie la consolidarea unui mediu de afaceri predictibil, transparent și de încredere în România.

Prioritățile industriei bancare vizează menținerea rolului sistemului bancar de principal finanțator al economiei României cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar.

Asociația Română a Băncilor are o tradiție de peste 32 de ani și este membră a Federației Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European, membru afiliat al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – Rețeaua Internațională de Educație Financiară și a 26 de organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului economic. Pentru aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști din cadrul instituțiilor de credit și membrilor afiliați care participă la cele 24 de comisii tehnice.

Viziunea ARB

Sprijinim un mediu de afaceri transparent și de încredere în România, parte activă a unei piețe europene integrate.

Misiunea ARB

Asigurarea unei platforme eficiente pentru implicarea comunității bancare în vederea stimulării creșterii economice durabile, a prosperității societale și a siguranței financiare.

Obiectivele ARB

1. Alinierea la dinamica mediului și la prioritățile sistemului bancar european prin eficiență, inovație și competitivitate;

2. Contribuția sistemului financiar bancar la prosperitatea economică a societății;

3. Reprezentarea și comunicarea priorităților industriei financiar-bancare la nivel național și european.

Pilonii strategici ARB

1. Educația Financiară și Digitală;

2. Agenda Digitală:

  • incluziunea financiară și digitală;
  • dezvoltarea sistemului bancar în baza unor abordări inovatoare și colaborative;
  • prevenirea și combaterea  activităților infracționale economico-financiare (spălarea banilor, criminalitatea cibernetică, fraudele legate de plățile online/mijloacele de plată).

3. Creșterea intermedierii financiare pe baze sustenabile:

  • susținerea creditării responsabile a persoanelor fizice și a IMM-urilor;
  • susținerea creșterii absorbției fondurilor europene;
  • promovarea Parteneriatului Public Privat.

4. Promovarea sustenabilității/durabilității economice, sociale și protecția mediului;

5. Platforma financiară și reprezentarea națională și europeană.

Viziune

Sprijinim un mediu de afaceri transparent și de încredere în România, parte activă a unei piețe europene integrate.

Misiune

Asigurarea unei platforme eficiente pentru implicarea comunității bancare în vederea stimulării creșterii economice durabile, a prosperității societale și a siguranței financiare.

Obiective

1. Alinierea la dinamica mediului și la prioritățile sistemului bancar european prin eficiență, inovație și competitivitate;

2. Contribuția sistemului financiar bancar la prosperitatea economică a societății;

3. Reprezentarea și comunicarea priorităților industriei financiar-bancare la nivel național și european.

Valori

Integritate

Profesionalism

Transparență

Credibilitate

Inovație

Rolul băncilor în creșterea prosperității economice

Bunăstarea economică poate fi considerată obiectiv național. ARB promovează un dialog deschis și constructiv cu toți factorii de decizie instituțională.

Ancore

  • Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
  • Intrarea României în zona euro.

ARB are:

24

comisii

+800

specialiști