SEPA – Plăți în Euro

Zona Unică de Plăţi în Euro (Single Euro Payments Area – SEPA) este proiectul de cea mai mare anvergură derulat de industria europeană a plăţilor, având ca obiectiv crearea unei pieţe integrate pentru serviciile de plăţi în euro, prin eliminarea barierelor comerciale, legale și tehnice între pieţele de plăţi naţionale din Europa.

Citește mai mult »

SEPA – Plăți în Lei

Comunitatea bancară din România a adoptat în anul 2008 Schemele de plata SEPA și pentru plățile în moneda națională.

Citește mai mult »