SEPA – Plăți în Euro

Zona Unică de Plăţi în Euro (Single Euro Payments Area – SEPA) este proiectul de cea mai mare anvergură derulat de industria europeană a plăţilor, având ca obiectiv crearea unei pieţe integrate pentru serviciile de plăţi în euro, prin eliminarea barierelor comerciale, legale și tehnice între pieţele de plăţi naţionale din Europa.

SEPA este acea zonă geografică în care plăţile fără numerar în euro sunt efectuate prin intermediul unor instrumente de plată standardizate, într-o primă etapă SEPA Credit Transfer (SCT), SEPA Direct Debit (SDD) și plăţi prin carduri SEPA, la care s-au adăugat ulterior SEPA Credit Transfer Instant (SCT Inst), SEPA Proxy Lookup (SPL) și SEPA Request-to-Pay (SRTP).

Aceste standarde reprezintă fundamentul dezvoltării serviciilor de plăţi realizate exclusiv electronic, precum plăţi prin Internet și dispozitive mobile, servicii de facturare electronică și alte servicii electronice cu valoare adăugată.

Zona geografică include în prezent cele 27 Statele membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă Marea Britanie, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Monaco, San Marino, Andorra și Vatican.

În SEPA este posibilă efectuarea de plăţi în euro între orice conturi deschise la bănci din această zonă geografică, cu aceeași ușurinţă și la același nivel de servicii și securitate cu care acest lucru se poate face în cadrul graniţelor naţionale.

Pentru companiile europene, standardele comune, decontarea rapidă și prelucrarea simplificată duc la îmbunătăţirea fluxurilor de plăţi, la reducerea costurilor și facilitează accesul la noi pieţe. Mai mult, mediul de afaceri poate beneficia de dezvoltarea la nivelul comunităţilor naţionale a unor produse inovatoare, bazate pe standardele SEPA, oferite de furnizorii de servicii de plăţi.

Autorităţile europene se așteaptă ca armonizarea cadrului legal și a infrastructurilor tehnice de plăţi la nivel european să fluidizeze procesele de afaceri prin înlocuirea operaţiunilor “pe hârtie” cu soluţii electronice standardizate, așa cum este facturarea electronică.

Piața unică a plăților în euro a devenit deja realitate în zona euro, unde începând cu luna august 2014, toate plățile prin transfer credit și debitare directă în euro, realizate la nivel național sau transfrontalier, respectă regulile de afaceri și cerințele tehnice definite de standardele SEPA. Printre trăsăturile cele mai importante ale acestor instrumente se numără:

O noutate a zonei SEPA este posibilitatea de a realiza și colecta plăți prin debitare directă în euro la nivel transfrontalier, prin armonizarea practicilor și adoptarea acelorași formate tehnice la nivelul piețelor naționale.

Pentru zona non-euro, utilizarea instrumentelor SEPA pentru plățile în euro a devenit obligatorie începând cu data de 31 octombrie 2016, conform prevederilor Regulamentului (EU) 260/2012.

Comunitatea bancară din România este angrenată din anul 2007 în eforturile de armonizare și standardizare întreprinse la nivelul industriei europene a plăţilor.

Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, ARB a devenit membră a Consiliului European al Plăţilor în martie 2007, reprezentând comunitatea bancară din România și contribuind prin membrii săi în cadrul Grupurilor de lucru ale acestei organizații la elaborarea standardelor și documentației SEPA.

Există o colaborare permanentă între comunitatea bancară, TRANSFOND, Trezoreria Statului și Banca Naţională a României pentru o strategie comună în implementarea SEPA și pentru dezvoltarea unor servicii de plăţi iniţiate și procesate electronic, eficiente și atractive pentru clienţi.

Derularea proiectului SEPA în România s-a concretizat în aderarea băncilor la schemele SEPA începând cu anul 2008. 23 de instituţii de credit, sucursale ale băncilor străine din statele membre ale Uniunii Europene și instituții de plăți, prin care se derulează peste 98 % din operaţiunile de transfer credit în euro, au aderat la Schema SEPA Credit Transfer, oferind clienților servicii de plăți în euro prin SEPA Credit Transfer. O instituţie de credit a aderat la Schema SEPA Direct Debit (Core si B2B) și o instituție de credit a aderat la Schema SEPA Direct Debit de bază (Core) oferind servicii de debitare directă SEPA în euro.

Un obiectiv important este comunicarea permanentă cu utilizatorii serviciilor de plăţi și dezvoltarea unor servicii electronice bazate pe instrumentele SEPA, care să satisfacă în cel mai înalt grad cerințele acestora.

Asociaţia Română a Băncilor susţine procesul de aderare pentru instituţiile de credit ce intenţionează să asigure conformitatea cu regulile SEPA și să-și asume procesul de aderare coordonat de Consiliul European al Plăţilor, îndeplinind rolul de organizaţie suport pentru aderarea la schemele de plată SEPA-NASO (National Adherence Support Organization).