SEPA – Plăți în Lei

Comunitatea bancară din România a adoptat în anul 2008 Schemele de plata SEPA și pentru plățile în moneda națională. Prin adoptarea Schemelor SEPA pentru plăţile în lei, comunitatea bancară din România urmărește uniformizarea fluxurilor de plăţi în lei și în euro, automatizarea și facilitarea conexiunilor informatice cu clienții corporatiști cu o structură informaţională stabilă, dezvoltarea mijloacelor de plată în conformitate cu standardele europene și adoptarea pe scară largă a acestora, dar și diminuarea presiunii investiţionale și operaţionale determinate de adoptarea euro. Totodată, prin modernizarea infrastructurii naționale de plăți oferită de TransFonD, prestatorii de servicii de plată din România beneficiază în prezent de o bază mai bună pentru procesarea și reconcilierea automată atât a mesajelor de plată, cât și a mesajelor de rezolvare a excepțiilor In baza acordului de licențiere acordat de catre Consiliul European al Platilor (EPC) Schemele de plată SEPA RON au fost puse la dispoziția clientilor astfel:

Asociaţia Română a Băncilor, în baza mandatului primit de la banca centrală, a preluat rolul de autoritate de guvernanță a Schemelor de plăți SEPA pentru plăți în lei. Astfel, începând cu anul 2014, Departamentul de Administrare a Schemelor Naționale de Plăți al Asociației Române a Băncilor desfășoară misiuni de audit și control privind aplicarea Schemelor SEPA pentru plățile în moneda națională la instituțiile de credit și de plăți din România care au aderat la aceste Scheme.