Agenda digitală

În sectorul financiar bancar, pe plan mondial, noile priorități sunt digitalizarea şi inovația. Modelul digital a schimbat jocul pentru totdeauna: a rămâne relevant în sfera serviciilor financiar bancare înseamnă a deveni o parte activă a vieții digitale a unui client.

Află mai mult

Centrul SAL

Asociația Română a Băncilor invită consumatorii care au un litigiu financiar bancar să se adreseze Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor din sistemul bancar (CSALB), entitate înființată prin efectul legii care soluționează gratuit și în cel mult 90 de zile litigiul dintre client și bancă.

Află mai mult

Educație financiară

Unul dintre obiectivele strategice ale ARB este contribuţia la restabilirea încrederii şi restaurarea unei imagini corecte a sectorului bancar prin promovarea rolului în societate şi în economie al băncilor.

Află mai mult

SEPA

Zona Unică de Plăţi în Euro (Single Euro Payments Area – SEPA) este proiectul de cea mai mare anvergură derulat de industria europeană a plăţilor, având ca obiectiv crearea unei pieţe integrate pentru serviciile de plăţi în euro, prin eliminarea barierelor comerciale, legale și tehnice între pieţele de plăţi naţionale din Europa.

Află mai mult

Fonduri Europene

Comunitatea bancară din România contribuie activ la îmbunătăţirea cadrului general de atragere a fondurilor europene, factor determinant al creșterii si dezvoltării economice.

Află mai mult

Medierea

ARB este promotorul medierii în domeniul bancar. Rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă este în interesul consumatorilor şi băncilor.

Află mai mult

Reglementarea și autoreglementarea în domeniul plăților naționale

Sistemul bancar din România deruleaza un proiect de auto-reglementare în domeniul plăţilor.

Află mai mult

Directiva Serviciilor de Plată revizuită

Directiva conține prevederi pentru o mai bună protecție a consumatorilor împotriva fraudelor și a incidentelor de plată, precum și drepturi sporite ale consumatorilor pentru realizarea de transferuri și remiteri de bani în afara Europei sau plăți în monede ale țărilor terțe. De asemenea, încurajează apariția unor noi furnizori de servicii și dezvoltarea de modalități inovatoare de plată de pe telefonul mobil și prin Internet în Europa,

Află mai mult

Obligațiuni ipotecare

Introducerea de obligaţiuni garantate cu creanţe imobiliare ar permite instituţiilor de credit să atragă resurse financiare la un cost mai scăzut decât prin alte instrumente, ceea ce ar putea conduce la diminuarea costurilor creditării ipotecare pentru consumatori.

Află mai mult

Procedura insolvenței personale

Debitorii de bună credinţă care întâmpină dificultăţi financiare pot opta pentru instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situaţiei lor financiare prin stingerea datoriilor și, în anumite situaţii, chiar și cu păstrarea bunurilor, conform Legii 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.

Află mai mult

Asigurarea utilizatorilor

Asociația Română a Băncilor propune autorităților o serie de modalități concrete de colaborare instituțională pentru asigurarea unei protecții juridice eficiente a utilizatorilor de produse și servicii bancare, evident cu consimțământul expres prealabil al clienților.

Află mai mult

Creditarea

Activitatea de creditare a fost înlesnită atât în cazul populației, cât și al companiilor prin măsuri de fluidizare a acordării creditelor, cât și prin garanțiile acordate, în urma deciziilor luate de stat și de bănci. Mizăm în continuare pe accelerarea creditării pe zona companiilor.

Află mai mult

Intermedierea financiară – încotro?

Asociația Română a Băncilor a prezentat în anul 2018 studiul „Impactul economic şi social al sistemului bancar în România”, realizat de PricewaterhouseCoopers.

Află mai mult