ARB este promotorul medierii în domeniul bancar. Rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă este în interesul consumatorilor şi băncilor. Medierea este un instrument de reclădire a încrederii între clienţi şi bănci. Soluţionarea diferendelor supuse medierii se poate rezolva în timp mai scurt decât în justiţie şi la costuri mai reduse. Actul de mediere se realizează în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul  consimţământ al părţilor.