ESG și Comunitatea Bancară în România

Sistemul financiar bancar funcționează ca un releu în orientarea fondurilor în economie, așa că, în contextul priorităților ESG (environmental, social and corporate governance) are, din ce în ce mai conturată și reglementată,  misiunea de a monitoriza și orienta capitalul către dezvoltare durabilă conform Agendei 2030 și obiectivelor de tranziție la o economie cu emisii reduse de carbon.

În contextul extinderii rapide a noilor tehnologii și a cerințelor în continuă schimbare ale pieței, comunitatea bancară din România promovează proiecte de anvergură națională şi internațională şi comunică în piață rolul sistemului bancar de contributor la bunăstarea consumatorilor şi la dezvoltarea economiei prin creșterea incluziunii financiare, creșterea intermedierii financiare pe baze sustenabile și reducerea riscurilor/barierelor.