Reglementarea in domeniul platilor nationale

 

Un obiectiv important al autorităţilor europene este facilitarea accesului tuturor cetățenilor la servicii bancare în condiții de siguranță și transparență – aceleași condiții în orice stat membru al Uniunii Europene – prin asigurarea unei calităţi mai bune a serviciilor, a unor produse mai eficiente și a unor alternative de efectuare a plăţilor cu costuri mai mici.

Au fost emise noi reglementări pentru a încuraja mobilitatea financiară a consumatorilor, pentru a asigura o mai mare transparenţă a comisioanelor, dar și pentru a încuraja participarea clienților la piața plăților, luând însă în considerare în mod special nevoile consumatorilor vulnerabili.

Incluziunea financiară reprezintă un aspect de actualitate la nivel european, fiind atât unul dintre punctele principale ale Platformei Europene împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, cât și un obiectiv al strategiei Europa 2020.

Astfel, Directiva EU 92/2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi și accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, aplicabilă din septembrie 2016, urmărește facilitarea accesului la conturile de plăți de bază pentru consumatorii nebancarizați la nivel naţional și asigurarea accesului consumatorilor la servicii de plată la nivel transfrontalier. Consumatorii din Europa își vor putea deschide un cont de plăți la orice furnizor de servicii de plată din Uniunea Europeană, indiferent dacă sunt sau nu rezidenți ai țării în care își are sediul furnizorul.

Directiva promovează un cont de plăți de bază și un set de servicii de plată asociate: operațiuni cu numerar, operațiuni de transfer credit, de debitare directă, plăţi prin carduri. Totodată, Directiva urmărește asigurarea transparenței și comparabilității comisioanelor și facilitează procesul pe care îl presupune transferarea contului de plăți al unui consumator de la o instituție de credit la o altă instituție de credit.

Directiva EU 92/2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 258/2017.

O altă reglementare europeană importantă în domeniul plăților este Directiva EU 2366/2015, aplicabilă din ianuarie 2018, care revizuiește Directiva Serviciilor de Plăți–Directiva CE 64/2007, transpusă în legislația românească prin OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată.

Această Directivă extinde scopul și aria de acoperire a Directivei CE 64/2007, fiind aplicabilă plăţilor efectuate în interiorul European Economic Area (EEA), precum și plăților către și din ţările din afara acestei zone, în orice valută.

Directiva conține prevederi pentru o mai bună protecție a consumatorilor împotriva fraudei, a eventualelor abuzuri și a incidentelor de plată. De asemenea, sunt prevăzute drepturi sporite ale consumatorilor pentru realizarea de transferuri și remiteri de bani în afara Europei sau plăți în monede ale țărilor terțe. Noua reglementare încurajează apariția unor noi furnizori de servicii și dezvoltarea de modalități inovatoare de plată de pe telefonul mobil și prin Internet în Europa, pentru a stimula competitivitatea Uniunii Europene la nivel mondial.

Directiva EU 2366/2015 extinde categoria Instituțiilor de Plată cu noi tipuri de jucători, prin prevederi care permit accesul la contul bancar al unor entități externe, ce pot oferi clienților informații privind conturile și servicii de inițiere a plăţilor.

Acești furnizori vor trebui să respecte aceleași standarde în materie de reglementare și supraveghere ca toate celelalte instituții de plată.

Instituțiile de credit și toți furnizorii de servicii de plată vor trebui să crească nivelul de securitate a tranzacțiilor on-line, prin includerea unui protocol mai strict de autentificare a clientului în vederea efectuării plății. Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a elaborat standarde tehnice de reglementare privind cerințele de autentificare a clienților și comunicații securizate în contextul prevederilor Directivei EU 2366/2015, materializate prin Regulamentul Delegat UE numarul 389/2018 al Comisiei Europene.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a publicat pe site, în procesul de transparenta decizionala, propunerea de transpunere a prevederilor Directivei EU 2366/2015. Procesul de dezbatere publică a fost finalizat, urmând ca autoritățile să înainteze proiectul spre legiferare.

Instituțiile de credit trebuie de asemenea să aplice recomandările Băncii Centrale Europene și Ghidul emis de Autoritatea Bancară Europeană (EBA) privind securitatea plăților prin Internet, care se adresează furnizorilor de servicii de plăți, precum și autorităților care asigură guvernanța Schemelor de plăți din statele membre ale Uniunii Europene, definind un set de cerințe minime comune pentru serviciile de plăți prin Internet, indiferent de dispozitivul de acces utilizat: plăți cu carduri, inclusiv plăți virtuale, execuția transferurilor credit prin Internet, emiterea și modificarea mandatelor electronice de debitare directă și transferul banilor electronici între doua conturi e-money prin Internet.

Pentru sistemul bancar, implicațiile noilor reglementări europene privesc reorganizarea proceselor operaționale, modificarea contractelor cu clienții, dezvoltări importante la nivelul sistemelor informatice, implementarea soluțiilor pentru autentificare, implementarea unei structuri organizatorice fl exibile.

Comunitatea bancară din România este preocupată de transpunerea acestor reglementări europene în legislația națională și de aplicarea unitară la nivelul comunității a noilor prevederi, fiind într-un dialog permanent cu autoritățile în procesul de transpunere.

 

noi-reglementa%cc%86ri-europene-i%cc%82n-domeniul-pla%cc%86t%cc%a6ilor