Promovarea sustenabilității/durabilității economice, sociale și protecția mediului

Din perspectiva pilonului strategic ARB Promovarea sustenabilității/durabilității economice, sociale și protecția mediului, ARB a încheiat un acord de colaborare cu Guvernul României prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă cu scopul de a sprijini activitățile de implementare a țintelor 2030 aferente celor 17 obiective de dezvoltare durabilă din cadrul SNDDR 2030 și ale Planului de Acțiune privind Economia Circulară la nivel național în vederea asigurării promovării dezvoltării durabile a României, și, în mod specific, de a prezenta platforma de raportare a Codului Român al Sustenabilității printre membrii Asociației și clienții acestora.

Platforma codsustenabilitate.gov.ro, realizată de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, oferă gratuit un instrument de raportare nefinanciară transparent și ușor de folosit. Raportul nefinanciar poate fi generat prin parcurgerea a 20 de criterii de raportare și indicatori GRI – unii dintre cei mai populari și recunoscuți în zona de raportare sustenabilă. Folosirea platformei facilitează înțelegerea conceptelor de bază, oferind ocazia unui prim contact prietenos cu ceea ce înseamnă un raport nefinanciar.