Institutul Bancar Român

www.ibr-rbi.ro

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare

www.fgdb.ro

Consiliul de Export

www.dce.gov.ro

Comisia pentru Monitorizarea Mecanismelor şi Instrumentelor de Susţinere a Exportului

www.dce.gov.ro

Consiliul Consultativ pentru Dezvoltarea IMM

www.aippimm.ro

Comitetul Naţional SEPA

www.infosepa.ro

Organizația Suport pentru Aderarea la Schemele SEPA

www.infosepa.ro

Forumul Național SEPA

www.infosepa.ro

Comitetul de Monitorizare Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”

amposcce.minind.ro

Comisia de Agrementare a Sistemelor de Securitate Mecanică

www.icecon.ro

Consiliul Economic și Social

www.ces.ro

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

www.onpcsb.ro

Platforma de Dialog Permanent și Colaborare – Ministerul Justiției cu mediul de afaceri

www.just.ro

Consiliul Fiscal

www.consiliulfiscal.ro

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală

www.pndr.ro

Grupul de lucru pentru Agricultură și Industrie Alimentară

www.madr.ro

Comitetul Sectorial pentru Activități Financiare, Bancare, de Asigurări

Ministerul Fondurilor Europene – Comitetul Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat CIAP

www.fonduri-structurale.ro