Biroul de Credit

Înfiinţat la iniţiativa sectorului bancar românesc, Biroul de Credit îşi propune să sprijine participanţii la sistem prin furnizarea de informaţii reale, actualizate şi consistente referitoare la persoanele fizice care au contractat credite de la bănci sau societăţile financiare, au achiziţionat un produs în sistem leasing sau au fost asigurate împotriva riscului de neplată de o societate de asigurări. Biroul de Credit este o societate pe acţiuni care are ca acţionari 25 de bănci.

Biroul de Credit este operaţional din august 2004 şi, în prezent, gestionează informaţii negative şi pozitive, date referitoare la fraudulenţi şi inadvertenţe, provenite din surse bancare şi non-bancare. Obiectul de activitate al Biroului de Credit include:

  • colectarea / prelucrarea datelor privind portofoliul de credite acordate clienţilor – persoane fizice;
  • informaţii şi analize oferite participanţilor în scopul identificării şi cuantificării riscului de credit, creşterii calităţii creditelor, diminuării riscului de fraudă şi protejării creditorilor;
  • stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring);
  • consultanţă financiar-bancară.