Banca Naţională a României (BNR)

Banca Naţională a României (BNR), înfiinţată în anul 1880, este, din perspectivă cronologică, cea de-a 16-a bancă centrală din lume.

Banca Naţională a României, instituţie publică independentă, are dreptul exclusiv de emisiune, fiind singura instituţie autorizată să emită însemne monetare, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Conform Statutului BNR, principalele atribuţii ale acesteia sunt:

  1. elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;
  2. autorizarea, reglementarea și supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;
  3. emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
  4. stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia;
  5. administrarea rezervelor valutare internaţionale ale României.