[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text uncode_shortcode_id=”598303″]

Comunitatea bancară rămâne preocupată de consecințele fraudelor de fals și furt de identitate, precum și de uz de fals a documentelor de muncă, și continuă să susțină necesitatea implementării unor proiecte care au ca scop protecția clienților de bună credință și evitarea unor incidente care să afecteze imaginea și stabilitatea sistemului bancar.

Asociația Română a Băncilor propune autorităților o serie de modalități concrete de colaborare instituțională pentru asigurarea unei protecții juridice eficiente a utilizatorilor de produse și servicii bancare, evident cu consimțământul expres prealabil al clienților.

ARB manifestă un interes deosebit pentru continuarea demersurilor pentru finalizarea proiectului privind verificarea autenticității documentelor de identitate prezentate de clienții băncilor pentru obținerea diverselor produse bancare și considerate suspecte. Verificarea autenticității acestora în baza de date a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vizează protecția intereselor clienților și băncilor prin eliminarea fraudelor de fals și furt de identitate. Evaluarea impactului unor astfel de acțiuni ar trebui să conducă la oferirea unei protecții sporite a clienților de bună credință cu consimțământul expres prealabil al acestora.

De asemenea, organizarea unui cadru formal de îmbunătățire a activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare este una dintre principalele preocupări ale comunității bancare.

arb - Asigurarea utilizatorilor

ARB și ANAF au încheiat un Protocol de colaborare prin intermediul căruia băncile pot verifica veniturile solicitanților de credite persoane fizice și situațiile financiare ale persoanelor juridice (cu acordul solicitantului). Documentul vizează îmbunătățirea activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului, asigurarea unui mecanism adecvat care să conducă la creșterea gradului de bancarizare a populației, cât și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară.

În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituțiile de credit semnatare ale Protocolului solicită aplicantului semnarea unui „Acord” scris, fie pe suport hârtie, fie în formă electronică, exprimat în condițiile legii. Acesta conține datele de identificare ale persoanelor, datele de contact, precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea Acordului de 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil. Menționăm că ARB nu prelucrează datele personale ale terților clienți privind acest protocol, acestea fiind prelucrate de banca la care clientul are cont.

Protocolul de colaborare încheiat inițial în 2015 a necesitat modificarea și completarea sa cu prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv facilitarea accesului consumatorilor persoane fizice la un cont de plăți cu servicii de bază în condițiile Legii nr. 258/2017, iar noua formă de Protocol a intrat în vigoare în primul semestrul din 2019 fiind semnată de 31 de bănci.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]