Asigurarea protecţiei utilizatorilor de produse şi servicii bancare

 

Comunitatea bancară rămâne preocupată de consecinţele fraudelor de fals şi furt de identitate, precum şi de uz de fals a documentelor de muncă, şi continuă să susţină necesitatea implementării unor proiecte care au ca scop protecţia clienţilor de bună credinţă şi evitarea unor incidente care să afecteze imaginea şi stabilitatea sistemului bancar.

Asociaţia Română a Băncilor propune autorităţilor o serie de modalităţi concrete de colaborare instituţională pentru asigurarea unei protecţii juridice eficiente a utilizatorilor de produse şi servicii bancare, evident cu consimţământul expres prealabil al clienţilor.

ARB manifestă un interes deosebit pentru continuarea demersurilor pentru finalizarea proiectului privind verificarea autenticităţii documentelor de identitate prezentate de clienţii băncilor pentru obţinerea diverselor produse bancare şi considerate suspecte. Verificarea autenticităţii acestora în baza de date a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vizează protecţia intereselor clienţilor şi băncilor prin eliminarea fraudelor de fals şi furt de identitate. Evaluarea impactului unor astfel de acţiuni ar trebui să conducă la oferirea unei protecţii sporite a clienţilor de bună credinţă cu consimţământul expres prealabil al acestora.

De asemenea, organizarea unui cadru formal de îmbunătăţire a activităţii de creditare prin reducerea riscului de fraudă şi fluidizarea procesului operaţional de creditare este una dintre principalele preocupări ale comunităţii bancare.

arb - Asigurarea utilizatorilor

ARB şi ANAF au încheiat un Protocol de colaborare prin intermediul căruia băncile pot verifica veniturile solicitanţilor de credite persoane fizice şi situaţiile financiare ale persoanelor juridice (cu acordul solicitantului). Obiectivul constă în eficientizarea activităţii de creditare şi reducerea incidenţei fraudelor bancare care au la baza documente falsificate. Peste 90% din fraudele bancare au la bază documente false privind veniturile. Sunt 28 de bănci semnatare, iar proiectul este operaţional din semestrul I 2015.

Efectele generate de aplicarea legii insolvenţei au determinat comunitatea bancară să solicite organizarea unei baze de date care să conţină date privind companiile şi, în măsura în care este dovedită implicarea, cu administratorii care au abuzat de prevederile legale în vigoare pe zona insolvenţei. Volumul creditelor acordate de bănci şi IFN companiilor care ulterior au intrat în insolvenţă sau în faliment este de 3 miliarde euro.