AGENDA DIGITALĂ ȘI SECURITATEA CIBERNETICĂ

 

Comunitatea bancară din România înțelege pe deplin oportunitățile şi beneficiile pe care adoptarea tehnologiilor digitale le prezintă pentru economia românească şi pentru români. Mai mult, datorită rolului crucial pe care îl are în cadrul circuitelor economice şi financiare, atât în relaţia cu mediul investițional, cât şi cu cetățenii, sistemul bancar îşi propune să fie în prima linie a implementării soluțiilor digitale şi a promovării cât mai largi a aplicabilității acestora.

Indiferent că vorbim de aplicabilitatea în domenii punctuale sau de creşterea transparenţei, simplificarea procedurilor birocratice şi apropierea administrației de cetăţeni, sub conceptul specific al e-guvernării, au fost stabilite axe prioritare de acţiune şi măsuri avute în vedere, atât în cadrul Agendei Europa Digitală 2020, cât şi, în plan local, în cadrul Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020. Obiectivul constă în accelerarea adoptării tehnologiilor digitale (digitalizarea) economiei europene, respectiv românești.

Adoptarea tehnologiilor digitale în serviciile financiarbancare adresează un orizont de aşteptare şi cerințe ale consumatorilor privind simplificarea accesului la operaţiuni bancare prin intermediul noilor tehnologii informaţionale şi de telecomunicații, crescând totodată gradul de incluziune financiară a persoanelor din zonele mai puţin dezvoltate.

Atractivitatea generală a economiei româneşti în faţa investitorilor străini, ca şi îmbunătăţirea competitivităţii în orice domeniu, prin asigurarea unui teren de acces în condiţii simple şi egale la aplicaţii şi servicii de plăţi, investiţii, împrumut şi depozitare, sunt consecinţe directe ale digitalizării în domeniul financiar-bancar.

Pentru sistemul bancar, implementarea pe scară largă a soluţiilor digitale şi valorificarea la maxim a potenţialului lor de aplicabilitate duce la creşterea satisfacţiei clienţilor, dar şi la extinderea bazei de clienţi şi la reduceri de costuri, ceea ce, în final, se va transfera tot în beneficiul consumatorilor prin reduceri de tarife pentru accesul şi derularea diferitor operaţiuni financiar bancare.

Asociaţia Română a Băncilor promovează dialogul cu toate părţile interesate – factori instituţionali, reprezentanţi ai asociaţiilor de consumatori, mediul de afaceri, mass media – pentru îmbunătăţirea şi armonizarea cadrului legal în vigoare, astfel încât acesta să permită accelerarea procesului de adoptare a tehnologiilor digitale în domeniul financiar-bancar.

Proiectul urmăreşte câteva tipuri de probleme care pot fi adresate pentru atingerea obiectivului menţionat:

 • Simplificarea procedurilor de autentificare și verificare a identităţii clienţilor în cadrul procedurilor de „cunoaştere a clientelei”:
  • recunoaşterea mediului digital ca un mediu sigur pentru derularea activităţilor de cunoaştere a clientului, ca şi a procedurilor de acest tip derulate de alte bănci;
  • clarificarea şi simplificarea legislaţiei privind externalizarea acestor proceduri;
  • adaptarea legislaţiei privind schimbul de informaţii între instituţii publice şi private pentru verificarea identităţii, cu respectarea prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Acceptarea documentelor digitale şi a acordului clienţilor în format digital:
  • transferul de documente în format digital;
  • realizarea unei proceduri de verificare automate şi în timp real cu diferiţi parteneri instituţionali;
  • recunoaşterea acordului transmis electronic de clienţii care se conectează prin aplicații de Internet sau mobile banking;
 • Simplificarea procedurilor care privesc dovada veniturilor clientului:
  • permiterea scoringului bazat pe informaţiile deţinute de bancă pentru clienţii cu un istoric al conturilor de venituri.

Platforma pentru Agenda Digitală are la bază mai multe proiecte în derulare la nivelul comunităţii bancare din România, care privesc nivelul relațiilor inter-bancare și nivelul infrastructurilor de plăți, astfel:

 • Adoptarea standardelor SEPA pentru plățile în lei – SEPA RON,
 • Administrarea Schemelor Naționale de Plăți la nivelul comunității bancare,
 • Platforma electronică pentru publicarea și administrarea standardelor MyStandards,
 • Transpunerea și aplicarea prevederilor noilor reglementări europene: Regulamentul Interchange Fee (MIF), Directiva revizuită a Serviciilor de Plăți (PSD2), Regulamentul SEPA (260/2012), Directiva privind conturile bancare (92/2014), Directiva NIS privind securitatea sistemelor și rețelelor, Recomandările BCE/Cerințele EBA privind securitatea plăților prin Internet, etc.
 • Cooperarea la nivelul sistemului bancar pentru întărirea măsurilor de securitate cibernetică;
 • Dezvoltarea unui sistem pentru procesarea electronică a popririlor;
 • Adoptarea unei Scheme de plăți Instant și dezvoltarea unui sistem de plăți Instant în lei.

 • Rata de bancarizare la nivel global a ajuns la 69%, față de 51% în 2011.
 • 94% tranzacții cash în România, față de 68% în vestul UE.
 • 7% – rata de participare la tranzacții online a IMM-urilor din România față de 17% în UE; cea mai scăzută proporție de întreprinderi cu un grad ridicat de intensitate digital.
 • -5% reducerea pieței „gri” prin creștere cu cel puțin 10% pe an timp de 4 ani consecutivi a plăților electronice.
 • 52% dintre adulți au efectuat plăți electronice la nivel mondial în 2017, față de 42% în 2014
 • 23% dintre utilizatorii de internet din România au făcut cumpărături online în anul 2017, față de 68% media UE.
 • 11% dintre utilizatorii de internet au folosit internet bankingul în România, față de 61% media UE

Digitalizarea în relația cu banca > productivitate la companii > stimularea creditării și investițiilor > creștere și crearea de locuri de muncă > bunăstare

  • Grupul de lucru interministerial, la care ARB este invitat permanent, dedicat evaluării și identificării celor mai bune soluții de stimulare a digitalizării bancare.
  • Colaborare şi cooperare pentru armonizarea legislației, în paralel cu participarea la procesul de transpunere la nivel național a unor noi reglementări europene.
  • Prioritizarea digitalizării bancare în cadrul proiectelor de digitalizare a României.
  • Know-how bancar în implementarea serviciilor digitale și în securitatea cibernetică – Transpunerea și aplicarea prevederilor noilor reglementări europene: MIF, Reg. SEPA, PSD2, Dir. 92, Dir. NIS etc.

Cooperarea pentru asigurarea securității cibernetice