Highlights

1991
 • ARB a devenit membra corespondentă a Federației Bancare Europene;
 • ARB este membru fondator al Institutului Bancar Român, alături de Banca Națională a României;
 • ARB a participat la elaborarea primei Legi bancare;
1992
 • primele bănci românești s-au conectat la SWIFT;
 • au fost introduse primele cărți de credit și s-a creat piața cardurilor;
1994
 • a fost înființată ROMCARD;
1996
 • a fost înființat Fondul de Garantare al Depozitelor în Sistemul Bancar;
1997
 • a fost înființată Centrala Incidentelor de Plăți
1998
 • ARB a contribuit la revizuirea Legii bancare;
 • ARB a devenit membră asociată a Federației Bancare Europene;
1999
 • a fost înființat Oficiul National pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
2000
 • a fost înființată Centrala Riscurilor Bancare;
2001
 • a fost înființat TRANSFOND;
2004
 • s-a înființat Biroul de Credit;
 • au fost introduse codurile IBAN în România;
 • ARB a devenit membră a Forumului Interbalcanic al Asociațiilor Bancare;
2005
2005
 • a intrat în funcțiune Sistemul Electronic de Plăți;
 • ARB s-a implicat în procesul denominării monedei naționale;
2007
2007
 • ARB a devenit membră cu drepturi depline a Federației Bancare Europene;
 • a intrat în functiune Sistemul de raportări al instituțiilor de credit la BNR – SIRBNR;
 • s-au aplicat noile prevederi ale Regulilor si Uzantelor Internationale care reglementează materia acreditivelor documentare – Publicatia 600 a ICC Paris;
 • ARB a devenit membră a Consiliului European al Platilor și a fost demarat proiectul SEPA în România;
 • ARB a devenit organizație suport pentru aderarea la schemele SEPA a instituțiilor de credit din România;
2008
 • s-au aplicat prevederile Noului Acord de Capital Basel II;
 • a devenit operațional Sistemul de decontare electronică a instrumentelor de plată de debit – cecuri, cambii, bilete la ordin;
 • a fost înființat Comitetul Național SEPA pentru derularea proiectului zonei unice de plăți în euro;
 • primele bănci din România au aderat la Schema SEPA Credit Transfer pentru plăți în euro;
2009
 • a fost elaborat si adoptat Codul de Etica Bancară la nivelul sistemului bancar românesc;
 • ARB a devenit membră cu drepturi depline a Federatiei Ipotecare Europene;
 • ARB a devenit membră a EMEA SWIFT Alliance (ESA);
 • încheierea Convenției privind aplicarea standardelor SEPA Schemelor Naţionale de Plăți;
 • încheierea Convenției privind decontarea interbancară a instrumentelor de debit (cecurilor, cambiilor şi biletelor la ordin plătibile în lei emise în format vechi sau care nu pot fi decontate prin trunchiere);
2010
 • au fost adoptate Regulile Comune privind Mobilitatea Conturilor emise de European Banking Industry Committee (EBIC);
 • a fost susținută înființarea entității cu sarcini în mediere în sistemul financiar- bancar;
 • s-au aplicat noile reguli internationale ce guvernează materia scrisorilor de garanție bancară – Publicația ICC Paris 758;
 • primele bănci din România au aderat la schema SEPA Direct Debit pentru plăți în euro;
2011
 • a fost realizată campania națională de educație financiară cu sprijinul Televiziunii Române, audiența atinsă în anul 2012 la nivel național fiind de o jumătate de milion de telespectatori per filler;
 • aplicarea coordonată a prevederilor Ordinului ANPC nr. 164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societățile financiare bancare și nebancare;
 • s-au aplicat noile prevederi ale Regulilor Internationale INCOTERMS;
2012
 • au fost implementate Standardele Internaționale de Raportare Financiară, inclusiv modificările de Cod Fiscal aferente și corelația cu politica prudențială a BNR;
 • a fost elaborarat cadrul de auto-reglementare în domeniul plaților în lei;
 • lansarea sistemului TRANSFOND SENT SEPA RON și a Schemei de transfer credit SEPA pentru plăți în moneda națională (SEPA Credit Transfer RON – SCT RON);
2013
 • asigurarea condiţiilor tehnice, organizatorice şi logistice pentru a pune în aplicare noul Acord de Capital Basel III – CRD4;
 • modernizarea noilor versiuni ale SEPA Credit Transfer Scheme lei şi pregătirea pentru adoptarea schemelor SDD în RON;
 • încheierea Convenției pentru redistribuirea excedentului de numerar cu alte bănci comerciale şi, după caz, cu Trezoreria Statului;
 • contribuţia la alinierea cadrului legal şi instituţional care să permită emiterea de obligaţiuni ipotecare;
 • a fost lansată campania naţională de educaţie financiară pentru întreprinderile mici şi mijlocii;
2014
 • Modificarea şi finalizarea Legii Insolvenţei;
 • Implementarea în totalitate a noului Acord de Capital Basel III – CRD4;
 • Asigurarea guvernanţei Schemelor Naţionale de Plăţi prin Comitetul de Administrare a Schemelor Naționale de Plăți;
 • Acord de colaborare pentru accesarea bazelor de date ANAF privind veniturile solicitanților de credite;
2015
2015
2016
 • Înființarea Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB);
 • ARB a devenit membră a Institutului Bancar European;
 • Lansarea serviciului de procesare a instrumentelor de debitare directă în moneda națională în format SEPA (SEPA Direct Debit RON – SDD RON) și operaționalizarea Registrului Unic al Mandatelor de Debitare Directă;
 • suport acordat în promovarea pieței de capital din România pe lista de monitorizare de către FTSE Russell  pentru obținerea statutului de piață  emergentă (Secondary Emerging);
2017
 • Procesul de rebranding al ARB, acțiune prin care imaginea ARB se aliniază cu noua strategie bazată pe patru piloni;
2018
2018
 • Ministerul Educatiei și Cercetării, Banca Natională a Romaniei, Ministerul Finanțelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară si Asociatia Română a Băncilor au încheiat un Acord de colaborare pentru elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară;
 • Membrii Platformei de Educaţie Financiară au lansat Manualul practic pentru utilizatorul de servicii financiare - only in romanian;
 • Industria bancară din România a adoptat noul Cod de Conduită, document ce evidențiază respectarea principiilor eticii bancare în raport cu toți stakeholderii sistemului bancar;
2019
 • 11 instituții reprezentative ale industriei financiare din România au semnat Acordul de Colaborare pentru crearea Platformei Financiare;
 • lansarea componentei Plăți Instant a sistemului TRANSFOND SENT SEPA RON și a Schemei de transfer credit instant SEPA pentru plăți în moneda națională (SEPA Credit Transfer Instant RON – SCT Inst RON);
2020
 • Băncile din România au lansat campania de informare și conștientizare #DreptulLaBanking;
 • Acord de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare;
2021
 • ARB a devenit membru afiliat al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – Rețeaua Internațională de Educație Financiară (OECD/INFE);
 • Lansarea site-ului dedicat Strategiei Naționale de Educație Financiară, edu-fin.ro, realizat de ARB în parteneriat cu BNR, ASF, ME și MF;
 • ARB împreună cu BNR și IBR și prin implicarea și a altor instituții publice au acreditat la Ministerul Educației și Cercetării singurul curs integral de educație financiară destinat profesorilor care predau disciplina obligatorie „Educație socială” elevilor de clasa a VIII-a.