RAB targets

Strategic approach

The Romanian Association of Banks (RAB), as the authorised voice of the banking industry from Romania, has as main strategic objectives aligning itself to the environment of the banking sectors from Central and Eastern Europe via efficiency, competitiveness and stability, while contributing to Romania’s economic prosperity.

RAB has been promoting the consolidation of a safe, predictable, transparent and reliable business environment in Romania.

RAB has as target positioning itself inside a constructive dialogue where the banking sector – in an institutional dialogue – is the promoter of solutions for the benefit of consumers and the Romanian economy, via:

  • A proactive strategic approach RAB;
  • Constant, integrated, proactive communication;
The banking sector contributes to consumers’ welfare and to the development of the economy by:

Promotion of projects of national and international scope:

  • Platform for financial literacy
  • The digital agenda
  • Enhancing financial intermediation
  • A platform-type approach, the synergy needed for common lines and projects

Enhancing financial inclusion

Enhancing financial intermediation

Mitigating risks/barriers

RAB positioning itself as the uniform voice of the banking sector

The deployment of strategic projects and RAB’s current activity structured around its Technical Commissions

The deployment of the self-regulating function, the audit and control of National Payment Schemes

1.1. Contribuţia la adaptarea cadrului legislativ românesc la legislaţia europeană și transpunerea Directivelor Europene în spiritul în care au fost create

1.2. Contribuţia sistemului bancar ca principal finanţator al economiei românești la integrarea economică a României în zona centrală și est europeană

1.3. Participarea la construcţia mecanismelor europene și accesul direct la informaţii privind deciziile în acest domeniu – asigurarea dialogului, colaborării, schimbului de experienţă și bune practici

1.4. Promoting the Romanian banking sector as an active part of the European banking system

2.1. Financial and digital education

2.2. ARB – partener de încredere al instituţiilor guvernamentale în stabilirea și adoptarea de măsuri și promovarea unei legislaţii care să stimuleze economia de piaţă în general și piaţa financiar-bancară în special

2.2.1. Poziţionarea ARB ca partener de încredere în relaţia cu autorităţile publice (Parlament, Guvern, Ministere etc.)

2.2.2. Participarea activă a sistemului bancar la procesul de elaborare a politicilor economico-financiare, fiscale, etc. care au impact asupra acestuia

2.3. Implicarea în alinierea la nivel european și la noile tendinţe în domeniul plăţilor, precum și în dezvoltarea de produse inovative

2.4. Conlucrarea cu băncile membre pentru menţinerea unor standarde ridicate de siguranţă a operaţiunilor și activităţii bancare

2.5. The contribution of the banking community for the development of the capital market

3.1. On-going communication improvement

3.2.. Enhancing the transparency of banking

3.3. More efficient banking flows via information exchanges and best practices

3.4. Supporting the proposals of the banking community by making use of specialised companies in the field

3.5. Identifying the economic sectors that have direct contact with banks and developing alliances with them