BAROMETRUL BANCAR ARB & EY 2016: CREȘTE INTERESUL PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE ACTIVE ȘI PARTENERIATE

  • Scade interesul băncilor pentru vânzarea de active și crește interesul pentru achiziționarea
  de active și parteneriate, potrivit Barometrului Bancar ARB & EY ediţia 2016
 • Așteptările privind evoluția afacerilor pe segmentul de corporate sunt similare cu 2015, dar
  așteptările pentru retail sunt afectate de Legea privind darea în plată
 • Aproximativ 90% din bancheri se așteaptă ca legea dării în plată să afecteze negativ creditarea,
  iar 95% să ducă la o scădere a prețului locuințelor
 • 40% din bancheri se așteaptă la o scădere a cererii solvabile pentru creditele imobiliare față de 5%
  în 2015; doar 35% din bănci se așteaptă la o creștere a cererii de credite imobiliare față de 90%
  în 2015
 • Scade apetitul pentru creditarea segmentului Construcții și creste apetitul pentru creditarea IT,
  IMM, Sănătate
 • În ceea ce privește creditarea retail scade masiv apetitul băncilor pentru creditele imobiliare
  ipotecare
 • 70% din bănci estimează să mențină sau să crească ușor numărul de angajați față de numai 45%
  în 2015; Cheltuielile totale cu remunerarea personalului vor rămâne similare cu 2015 sau vor
  crește ușor

EY România a realizat, în baza unui parteneriat cu Asociația Română a Băncilor (ARB), cea de a treia ediție a indicelui industriei bancare denumit Barometrul Bancar ARB & EY 2016 prin intermediul unui chestionar derulat cu conducerile băncilor membre ale ARB. La ediția din acest an a sondajului au participat bănci totalizând o cotă de piață în funcție de active de aproximativ 90%.

Un procent de 50% dintre bănci anticipează o consolidare de anvergură medie și mare a industriei bancare în următoarele 12 luni, similar cu anul 2015, potrivit Barometrului Bancar ARB & EY ediția 2016. Pe un orizont de trei ani procentul crește la 90%, iar pentru același orizont de timp 30% dintre bănci se așteaptă la o consolidare de mare anvergură, față de 40% anul precedent.

Barometrul Bancar ARB & EY este derulat anual cu membrii Asociației Române a Băncilor și este un instrument de informare al bancherilor în privința modului în care conducătorii din sistemul bancar românesc privesc evoluția mediului economic, legislativ și de afaceri și implicațiile asupra băncilor pe care le conduc. Principalele activități în care se așteaptă să se angajeze băncile în următoarele 12 luni sunt creditarea clienților și inițiativele de a promova creșterea, dar oarecum în mai mică măsură decât în 2015.

Mai mult, 45% din bănci sunt interesate de achiziționarea de active față de numai 32% în 2015. Interesul pentru vânzarea de active a scăzut, doar 40% din bănci fi ind interesate de vânzarea de active față de 59% în 2015. De asemenea, a crescut semnifi cativ interesul pentru parteneriate și alte forme de asociere la 45% față de sub 15% în anii anteriori.

Așteptările bancherilor privind evoluția afacerilor pe segmentul corporate sunt similare cu cele din anul 2015.

Băncile se așteaptă ca politicile lor de creditare pentru companii în următoarele 12 luni să devină mai restrictive pe segmentul Construcții, dar să se relaxeze în IT (58% comparativ cu 45% în 2015), Sănătate (56% față de 40% în 2015) și în ce privește segmentul IMM-urilor (70% în comparație cu 53% anul anterior).

O schimbare importantă față de anul anterior o reprezintă scăderea masivă a apetitului pentru creditele imobiliare/ipotecare, 85% dintre bănci adoptând criterii mai restrictive de creditare față de 17% anul anterior.

Așteptările pentru evoluția afacerilor în retail sunt afectate de legea privind darea în plată, doar 60% așteptându-se la o evoluție bună față de peste 80% în 2015.

În ceea ce privește cererea pentru produsele de retail, băncile prevăd o evoluție similară cu 2015 pentru creditele de consum și economisire dar sunt pesimiste în privința cererii credite imobiliare și ipotecare, 40% din bancheri asteptându-se la o scădere a cererii solvabile pentru creditele imobiliare față de 5% în 2015.

Aproximativ 90% dintre bancheri sunt de părere că legea dării în plată va afecta negativ acordarea de credite imobiliare/ipotecare noi în mare și foarte mare măsură. Mai mult, 95% dintre bănci consideră că legea dării în plată va duce la o scădere a prețurilor locuințelor.

Doar 25% dintre bănci iau în considerare emiterea de obligațiuni ipotecare în următoarele 12 luni. Aproximativ 70% din bănci estimează să mențină sau să crească ușor numărul de angajați față de numai 45% în 2015. Cheltuielile totale cu remunerarea personalului vor rămâne la nivelul anului 2015 sau vor crește ușor, doar 5% din bănci așteptându-se la o scădere.

Asemănător anului anterior primele aspecte de pe agenda bancherilor sunt gestionarea riscurilor (85% față de 86% în 2015) și riscul reputațional (85%, cu 6 puncte procentuale mai puțin decât în 2015).

barometru-bancar-arb-ey

activitati-bancare-arb