Fonduri Europene

 

„Revizuirea bugetului Uniunii Europene a semnalat necesitatea creşterii efectului de levier al bugetului Uniunii Europene. Pentru perioada de programare 2007-2013 au fost dezvoltate noi instrumente de finanţare, metode care depăşesc oferta tradiţională bazată pe grant către modalităţi inovatoare de combinare a schemei grant cu acordarea de credite. „

Comisia Europeana: Investing in Europe’s Future – Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, November 2010.

Calibrarea politicilor economice în vederea menţinerii economiei României în zona de creştere trebuie să urmărească accelerarea absorbţiei fondurilor europene, dezvoltarea de proiecte mari în infrastructură, creşterea competitivităţii în anumite sectoare economice şi stimularea pe baze sănătoase a consumului.

În acest context, optimizarea procesului de atragere a fondurilor europene, menit să stimuleze creşterea economică, devine din ce în ce mai pregnantă.

Comunitatea bancară din România este preocupata de accelerarea atragerii de fonduri europene, fiind dispusă să contribuie activ la îmbunătăţirea cadrului general de atragere a fondurilor.

Sistemul bancar este în măsură să susţină creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene prin implicarea directă în prefinanţări şi cofinanţări, menite să accelereze şi să crească gradul de finalizare al proiectelor iniţiate, dar mai ales prin capacitatea de valorificare a experienţei dobândite până în prezent în managementul proiectelor cu fonduri europene.

Rolul important al băncilor în absorbţia fondurilor Uniunii Europene prin:

  • Confirmarea bancabilităţii potenţialilor beneficiari prin emiterea scrisorilor de confort;
  • Sprijinirea beneficiarilor selectaţi prin:
    • Garantarea avansurilor din fonduri nerambursabile şi acordarea de credite de pre şi cofinanţare;
    • Acordarea de instrumente financiare suplimentare care sprijină realizarea investiţiei (finanţare de TVA, credit pentru capital circulant, instrumente de administrare a riscurilor financiare, etc)

este recunoscut la nivel naţional şi internaţional.

Înfiinţarea la nivelul Asociaţiei Române a Băncilor a Comisiei pentru Fonduri Europene reprezintă un pas important în eficientizarea fluxului informaţional şi generalizarea experienţei dobândite.

Prin colaborarea celor mai buni specialişti în domeniul fondurilor europene din cadrul sistemului bancar, Comisia îşi propune să asigure comunicarea eficientă cu autorităţile  implicate în gestionarea operaţională a programelor pentru fonduri europene şi implicarea activă a  sectorului bancar în eficientizarea procesului de atragere, contribuind astfel la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.

Pentru informaţii detaliate legate de atragerea de fonduri europene, vă rugăm accesaţi site-ul Ministerului Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro.