Agenda digitala si securitatea cibernetica

 

Unul dintre factorii cu cel mai mare impact asupra industriei serviciilor financiar-bancare este evoluția teh-nologiei digitale, prin dezvoltarea și adoptarea unor noi tehnologii, creșterea gradului de penetrare a Internet-ului, a dispozitivelor mobile și a rețelelor sociale. Dezvoltarea tehnologiei atrage schimbarea comportamentului și cerințelor utilizatorilor de servicii financiar-bancare: se solicită servicii în timp real, 24 de ore/7 zile pe săptămâna, mobilitate, ușurință, comoditate, transparență, dar în același timp siguranță, securitate și costuri cât mai reduse.

Se dezvoltă o nouă generație de clienți, studii realizate la nivel global arată că, până în anul 2025, circa 72% din populația globului va fi formată din “millennials”, persoanele născute în perioada 1980-2000, care utilizează în mod nativ Internet-ul și care vor interacționa prin canale digitale cu toți prestatorii de servicii, inclusiv cu instituțiile financiar-bancare.

Competiția este în creștere, au apărut pe piață noi furnizori de servicii financiar-bancare, ce sunt capabili să răspundă mai rapid cerințelor clienților și dovedesc o mai mare agilitate în a oferi noi produse și servicii solicitate de către piață.

La nivel european se derulează proiecte care au ca scop construirea economiei digitale, un obiectiv strategic major al Uniunii Europene, care se bazează pe trei piloni:

  • accesul mai bun al consumatorilor și al companiilor la bunuri și servicii digitale pe tot cuprinsul Uniunii Europene,
  • crearea unor condiții de concurență echitabile pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare,
  • valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale.

Federația Bancară Europeană, organizație din care face parte și Asociația Română a Băncilor, susține demersurile privind crearea pieței unice digitale, prin dezvoltarea unor servicii inovative și competitive, care să îndeplinească în cel mai înalt grad cerințele utilizatorilor de servicii financiar–bancare.

Comunitatea bancară din România se implică în mod activ în adoptarea soluţiilor digitale în serviciile financiar-bancare, având convingerea fermă că acestea vor genera numeroase beneficii pentru clienţi, dar și pentru întregul ecosistem financiar-bancar.

Pornind de la un studiu realizat de compania de consultanță strategică Roland Berger, privind o serie de reglementări a căror actualizare ar putea accelera adoptarea tehnologiilor digitale în serviciile financiar-bancare, comunitatea bancară din România își propune să contribuie activ la actualizarea cadrului legislativ și de reglementare care guvernează sistemul bancar, pentru eliminarea obstacolelor actuale cu privire la introducerea unor procese digitale integrale.

Printre prioritățile acestui proiect se numără acceptarea semnăturii electronice ca variantă alternativă la semnătura originală pe suport hârtie pentru orice contract între bancă și client, activități de creditare online și înrolarea clienților în mediul digital.

Integrarea noilor tehnologii în serviciile financiar–bancare implică însă cerințe complexe de securitate a informațiilor și de administrare a riscurilor. Instituţiile bancare asigură protecţia datelor clienţilor, a informaţiilor personale și a resurselor financiare ale acestora și sunt preocupate permanent de asigurarea unui nivel înalt de securitate cibernetică, în conformitate cu cele mai bune practici și standarde la nivel internaţional.

Pe lângă cerinţele de asigurare a securităţii informaţiilor la nivelul fiecărei instituții de credit, comunitatea bancară – preocupată de riscurile ce pot fi induse în sistemele ce asigură infrastructura financiar-bancară de o componentă insuficient securizată și de necesitatea de a asigura securitatea cibernetică la nivelul sistemului bancar în ansamblu-analizează oportunitatea înființării unui sistem de alertare, informare, evaluare și prevenire a atacurilor cibernetice la nivelul comunității bancare din România.

a-new-generation-of-financial-banking-services-the-digital-agenda-and-cyber-security